''בעקבות מו"מ שהתנהל ברוח חיובית בין הנהלת התאגיד לפיקוח וטרינרי ובין הרופאים הווטרינריים, איום השביתה הוסר'', נמסר מתאגיד הפיקוח הווטרינרי

 

וטרינרים

וטרינרים
צילום המחשה: John Donges / 2.0 CC BY

ענקיות עיבוד המזון יוכלו להשתמש במערכות ונהלים שונים בתחום בטיחות המזון, מה שיקל את העבודה ויגביר את התחרות, הפקחים יבקרו במפעלים מדי תקופה

מפקח מזון

מפקח מזון
צילום המחשה. קרדיט: Laura Gil Martinez / IAEA / 2.0 CC BY

עמודים

Subscribe to ארגון מגדלי עופות בישראל רסס (RSS)