מחיר העוף הוזל בכ - 10% על יד המגדלים והמשחטות – אך ההוזלה לא הגיעה לצרכן

מגדלי העופות והמשחטות הוזילו בתקופה האחרונה את מחיר העוף הנמכר לרשתות בכ-10% וזאת במסגרת התחייבויות שנטלו על עצמם המגדלים, אולם מבדיקה שערך ארגון מגדלי עופות בישראל מתברר שברשתות השיווק נותרו המחירים ברמתם הקודמת וההוזלה לא גולגלה לצרכן. מוטי אלקבץ, מנכ"ל ארגון מגדלי עופות, מסר שבמסגרת ההסכמות עם משרד האוצר התחייבו המגדלים להוריד את מחיר העוף וזאת מתוך אחריות לאומית והשתתפות בצורך להפחית את עלויות המחיה הגבוהות בישראל.

עמודים

Twitter icon
Facebook icon
Google icon
LinkedIn icon
e-mail icon
Subscribe to ארגון מגדלי עופות בישראל רסס (RSS)