עקב ההתעללות בעופות: הופסקה פעילות משחטת זוגלובק

זאת בהנחיית שר החקלאות אורי אריאל, בעקבות תחקיר חדשות 10 על התעללות בעופות במשחטה בשלומי, זוגלובק: הגשנו תלונה במשטרה נגד העובדים שהתעללו לינק לכתבה

עמודים

Twitter icon
Facebook icon
Google icon
LinkedIn icon
e-mail icon
Subscribe to ארגון מגדלי עופות בישראל רסס (RSS)