תאורית הכלכלה החופשית אינה עובדת בחקלאות

תאורית הכלכלה החופשית אינה עובדת בחקלאות

יצירת איזון טבעי בין ביקוש להיצע אינה ישימה בענפי החקלאות - די באירוע טבע כדי להפר את האיזון ולחזור ל"רכבת הרים" של עודף ומחסור

מאת: מוטי אלקבץ, מזכיר ארגון מגדלי עופות

עמודים

Twitter icon
Facebook icon
Google icon
LinkedIn icon
e-mail icon
Subscribe to ארגון מגדלי עופות בישראל רסס (RSS)