You are here

בענף ההודו בבלגיה – התייעלות היא שם המשחק

מה יכולים המגדלים בישראל ללמוד מעמיתיהם בבלגיה? איך מצליחים שם לקיים שלוחה ללא משברים וללא עודפים? סקירה מקצועית
כתב: חזי כהן
 

הודים בבלגיה

גידול הודים בבלגיה