You are here

בשה''מ ממשיכים בעשייה – גם בימי משבר ומגפה

זה כבר הפך לדרך עבודה: מפגש מגדלי מטילות בזום, שערכו אנשי תחום בעלי הכנף – היה מרתק ומועיל

מאת: דני בלר


השתלמות בזום. ההרצאה של אילן אריה
(צילום מסך)