You are here

גם תחת סגר מחמיר: ענף הלול מוגדר חיוני למשק

לא משנה מה תהיה חומרת הסגר, ענף הלול ימשיך בעבודתו כרגיל, מאחר והוא מוגדר ענף חיוני למשק – ולדבר דבר יש משמעות רחבה באשר לתעסוקה

כתב: דני בלר


ענף הלול בישראל
(צילום ארכיון: דני בלר)