You are here

היערכות מיוחדת ב''צמח תערובות'' לקראת חגי תשרי

במפעל 'צמח תערובות' בעמק הירדן הגבירו את קצב העבודה בכדי לעמוד בדרישות המגדלים לקראת ראש השנה וחגי תשרי

 

צמח תערובות

צמח תערובות
(צילום: יח''צ)