You are here

חגים + סגר: הפעם, הציבור נהג בתבונה

יש ביצים, יש עופות טריים וקפואים ובמרכולים לא היה מחסור. חגי תשרי, שהצטרפו אל סגר מחמיר, לא גרמו לבהלת קניות- וברשתות היה ויש שפע תוצרת חקלאית

כתב: דני בלר


ביצים. לא היה מחסור בחגי תשרי
(צילום המחשה: (Image by Moira Nazzari from Pixabay