You are here

מחסור בעופות בחגים – או תרגיל שיווקי של המשווקים ?

האם היה או לא היה מחסור בעופות בחגים? מי היו השחקנים במגרש? ואיך ניתן יהיה למנוע בלאגן בעתיד?

כתב: חזי כהן


בשר עופות
(צילום המחשה: Image by Goumbik from Pixabay)