מדינת ישראל ניצבת כיום מול אתגר המשמעותי מאז הקמתה. כיום, כ- 5 חודשים לאחר אירועי ה 7/10/23 נדמה כי המדינה שבה ליום שלפני ה 6/10/23.