התקנות החדשות למכסות ביצים אושרו בוועדת הכלכלה – תוך הסתייגות הלולנים. ההצעות שאושרו הינן על פי ההצעה של משרד החקלאות, אשר לדעתם של הלולנים עלולות

מאבק הלולנים – סיקור מיוחד

רגעי הדרמה, זעקות הכאב, החרדה לפרנסה: בגיליון הקרוב של עיתון ”משק העופות” יובא סיקור מיוחד, מאחורי הקלעים, של אחד המאבקים הקשים והגורליים של ענף הלול