בעקבות המלחמה: לולני רבים לא מסוגלים לעמוד ברפורמה, תתאפשר בקשת החרגה

"באים לדבר איתי על רפורמה, כשאני בבכלל מפונה מהבית – ולא יודע מתי אחזור אליו. אני לא יודע עוד כמה זמן אוכל לתפעל את הלול במצב בו חיזבאללה יורה עלינו מעבר לגדר", מספר לולן בקו העימות, אשר שוחח עם "משק העופות" כשברקע התרעות "צבע אדום"

בעקבות מצב המלחמה ופינוי היישובים בקו העימות ובעוטף ישראל, בהם מרוכזים לולים רבים, נפתחה האפשרות  להגשת בקשה להחרגה מהמועדים שנקבעו באיגרת מנהל השירותים הווטרינרים למגדלי ביצי מאכל. לולנים רבים אינם מסוגלים לעמוד ברפורמה בשיגרה, מצב המלחמה כפה עליהם מציאות בלתי אפשרית.

בקשת ההחרגה תאפשר למגדלי תרנגולות מטילות לייצור ביצי מאכל, שבקשתם לקבלת היתר לאכלוס לול בתרנגולות מטילות סורבה על-ידי השירותים הווטרינריים, בשל אי עמידה באבני הדרך הקבועות באיגרת מנהל השירותים הווטרינריים מיום 6 באוגוסט 2023, להגיש בקשה לוועדה המייעצת למנהל השירותים הווטרינריים (ועדת החריגים).

ממשרד החקלאות נמסר, כי בהמשך לאיגרת מנהל השירותים הווטרינרים ובהתאם לאמור בה, מינה מנכ"ל משרד החקלאות ופיתוח הכפר את ועדת החריגים, שתפקידה לבחון בקשות מגדלים להחרגה מלוחות הזמנים שנקבעו באיגרת לעמידה באבני הדרך לקיום הדרישות הווטרינריות המעוגנות בחקיקה, ולגבש המלצות בנושא למנהל השירותים הווטרינריים.

ועדת החריגים תשקול להמליץ למנהל השירותים הווטרינרים על ההחרגה וכפועל יוצא מכך על מתן היתר, לפנים משורת הדין, לאכלוס הלול בתרנגולות מטילות, רק אם תשתכנע כי המגדלים פועלים להקמת לול העומד בדרישות הווטרינריות.

עם זאת, על מגדלים שאינם עומדים בלוח הזמנים הקבוע באיגרת, להוכיח כי ביצעו את הפעולות הנדרשות כדי לעמוד באבן הדרך הרלוונטית להם. בנוסף, עליהם להראות כי הפעולות שביצעו נעשו די זמן לפני המועד שנקבע לאבן הדרך באיגרת.

קישור לטופס הגשת הבקשה

כתבות נוספות

דו"ח מיקופלסמה – יולי 2024

להלן רשימת המשקים בעלי רשיון להחזקת משק טיפוח, הפצה ורביה ובהם הלהקות שנבדקו סרולוגית או בשיטת ה-PCR למיקופלסמה גליספטיקום MG – (תרנגולות ) תוצאות הבדיקות

קרא עוד