ישיבת מזכירות ארגון מגדלי העופות

מזכירות ארגון מגדלי העופות התכנסה כדי לדון הנושאים שעל סדר היום של המגדלים. במהלך הישיבה סקרו מזכיר ארגון מגדלי ההטלה, מוטי אלקבץ ויו״ר הארגון, שוקי בשן את האתגרים המונחים בפני הענף לרבות תיקון חוק המועצה בענף הלול אשר יחזיר למגדלים את היכולת לקיים הסדר בעיקר בענפי הפטם וההודים. אתגר נוסף הוא דחייה בתאריכים שנקבעו בתקנות צער בעלי חיים בועדת חינוך.
אל הישיבה הגיעו מזכ״ל תנועת המושבים ויו״ר התאחדות חקלאי ישראל, עמית יפרח ומזכ״ל התאחדות חקלאי ישראל, אורי דורמן אשר העבירו סקירה על הנושאים שעל סדר היום של המרחב הכפרי.

 

כתבות נוספות