פורסם להערות הציבור נוהל התמיכה בהקמה ושדרוג לולים נטולי כלובים בענף ההטלה 2023

פורסמה להערות הציבור טיוטת נוהל התמיכה להקמה ושדרוג לולים נטולי הכלובים. הפרסום הינו בהתאם לסיכום הבין משרדי בענף ההטלה – בהסכמת נציגי ענף ההטלה, מיום 15 ביוני 2022 , נקבע בין היתר בסיכום, כי מגדלים בענף יהיו זכאים לתמיכה לצורך מעבר מלולי כלובים ללולים נטולי כלובים. הקצאת תקציבי ההשקעות תבוצע על ידי מנהלת ההשקעות במשרד החקלאות ופיתוח הכפר.

נטולי כלובים

א. ניתן יהיה להגיש בקשות עד ליום 30.10.23 , זאת לאחר קבלת ההערות ופרסום נוהל סופי לציבור, כאשר לשנת 2024 תפתח התוכנית מחדש לקליטת בקשות נוספות.
ב. יש להגיש תוכנית מפורטת להקמת הלול באמצעות מערכת התמיכות המרכזית של משרד החקלאות, בקישור https://tmi.moag.gov.il ולהעביר את המסמכים הנדרשים במסגרת נוהל זה.
א. מגיש הבקשה יהיה בעל הלול שהוא בעל המכסה או התאגדות בעלי מכסות (במקרה כזה נדרש היתר לשימוש חורג).
ב. מקסימום השקעה שתוכר עד 170 ₪ למטילה (לול עד 24,000 מטילות) , מהם יוכרו 50% מענק.

הרוצה להעיר על נוהל זה יעשה זאת עד ל-31 במאי 2023 לכתובת מייל efrath@moag.gov.il

קישור למסמך באתר משרד החקלאות

כתבות נוספות

דו"ח מיקופלסמה – יולי 2024

להלן רשימת המשקים בעלי רשיון להחזקת משק טיפוח, הפצה ורביה ובהם הלהקות שנבדקו סרולוגית או בשיטת ה-PCR למיקופלסמה גליספטיקום MG – (תרנגולות ) תוצאות הבדיקות

קרא עוד