צילום המחשה: Ibgroup2018 / 4.0 CC BY SA

תחשיבי תחילת חודש אפריל 2021

התחשיבים של תחילת החודש עבור חודש אפריל 2021 עבור פרגית קלה, פרגית כבדה, אפרוח הודו והודנים.

קרדיט צילום המחשה: Ibgroup2018 / 4.0 CC BY SA

אפרוח הודו אפריל 2021
הודן - אפריל 2021
פרגית קלה אפריל 2021
פרגית כבדה אפריל 21

כתבות נוספות