תעודות משלוח אינטרנטיות (תשובה של השירותים הווטרינריים)

הנדון: תעודות משלוח אינטרנטיות

סימוכין: מכתבך מ 30/10/14

ד"ר נדב גלאון, מנהל השירותים הווטרינריים, ביקשני להשיב לפנייתך שבסימוכין ולהלן תשובתי:

1. ראשית ברצוני להודות לך על שיתוף הפעולה לקידום שדרוג בריאות ענף העופות.....

עמודים

Twitter icon
Facebook icon
Google icon
LinkedIn icon
e-mail icon
Subscribe to ארגון מגדלי עופות בישראל רסס (RSS)