You are here

אלמונים הפיצו פייק ניוז על וירוס הקורונה בעופות – והפילו את תעשיית הלול

ידיעות כזב, על פיהן כביכול וירוס הקורונה עובר לבני אדם דרך אכילת בשר עופות, גרמה להרס ענף הפטמים במערב בנגל, המדינה השלישית בגודלה בהודו. ההפסדים מוערכים במיליארדי דולרים

חדשות כזב הפילו את ענף הלול

חדשות כזב הפילו את ענף הלול
(צילום המחשה: Mike MacKenzie / 2.0 CC BY)

Twitter icon
Facebook icon
Google icon
LinkedIn icon
e-mail icon