You are here

אפרוחים במתנה – התמריץ המפתיע של כלכלת קניה

כלכלת קניה נפגעה קשה בשל משבר הקורונה וענפי החקלאות ספגו הפסדים ניכרים. לולנית במחוז קקאמגה הגתה רעיון מקורי: היא מספקת אפרוחים בחינם ללולנים במטרה לתמרץ את העסקים שלהם

 


אפרוחים
קרדיט: Image by SanduStefan from Pixabay

Twitter icon
Facebook icon
Google icon
LinkedIn icon
e-mail icon