You are here

בדרך למהפכה? פיתוח של חברת SELEGGT יאפשר לדעת את מין האפרוח בביצה

בשלוחת ביצי המאכל יש צורך רק באפרוחות שיהפכו למטילות. במשרדי החקלאות של צרפת וגרמניה הודיעו כי החל מסוף 2021 ייאסר סילוק אפרוחים. חברת SELEGGT מצאה פתרון. בקרוב בישראל?

בירור מין האפרוח בביצה

בירור מין האפרוח בביצה
(קרדיט: Image by Thomas B. from Pixabay)

Twitter icon
Facebook icon
Google icon
LinkedIn icon
e-mail icon