You are here

גידול בפעילות ענף הלול בעולם בתקופת הקורונה

דווקא בימי המגפה, כשענפים אחרים בכלכלה העולמית מצטמקים, ענף הלול רושם גידול בהיקף הפעילות במדינות המתפתחות

 

חברת פלסאון. ציידה אינטגרציה באזרביז'אן

חברת פלסאון. ציידה אינטגרציה באזרביז'אן
צילום: דני בלר

Twitter icon
Facebook icon
Google icon
LinkedIn icon
e-mail icon