You are here

האם ענף הלול ייפרד מכלובי הסוללה?

שר החקלאות אלון שוסטר תומך בהעברת ענף הלול לכלובי חופש או מעוף, כשההשקעה הנדרשת נאמדת בכחצי מיליארד שקלים. ישראל אינה יכולה להישאר מאחור – כאשר באירופה ובארצות הברית נושא רווחת בעלי החיים תופס את קדמת הבמה

 

כלוב סוללה

כלוב סוללה
צילום: איתמר ק' / נחלת הכלל

 

Twitter icon
Facebook icon
Google icon
LinkedIn icon
e-mail icon