You are here

האקדמיה של פיברו: הדומה והשונה בוירוס הקורונה אצל עופות ובני אדם

חברת פיברו עורכת סידרת סמינרים אינטרנטיים מרתקים בנושא המשק החי. בימים של קורונה, הפצת הידע עוברת לתוכנת הזום. בסמינר הנוכחי השתתף פרופ' מארק ג'קווד מאוניברסיטת ג'ורג'יה וד''ר אבנר פינגר, שהיה מעורב בפיתוחם של חיסונים למחלת הברונכיט המדבקת בעופות

פרופ' מארק ג'קווד, מאוניברסיטת ג'ורג'יה – דרך זום

פרופ' מארק ג'קווד, מאוניברסיטת ג'ורג'יה – דרך זום (צילום מסך מתוך ההרצאה)

Twitter icon
Facebook icon
Google icon
LinkedIn icon
e-mail icon