You are here

הניצול הציני של הקורונה כנגד ציבור הלולנים: ''הביצים בישראל יגרמו למגיפה?'' – נו, באמת

פגיעה קשה בתדמיתם ובפרנסתם של לולני ישראל, העושים עבודתם בימי מלחמה וגם – בימי קורונה – ומבטיחים אספקה סדירה של ביצים ובשר פטם, במיוחד בימים אלה, כאשר שרשרת האספקה מחו''ל אינה מובטחת. הלולנים דרשו תוספת של 5% למכסות, בשו''ט מיהרו לדבר על סכנה למגפה שתגרור ''פינוי יישובים לחודשים ארוכים''

מוטי אלקבץ

מוטי אלקבץ

Twitter icon
Facebook icon
Google icon
LinkedIn icon
e-mail icon