You are here

העימות הבא? לולי פטמים בסוללה נאסרו – הלולנים שואלים: לאן?

מכתב של השירותים הווטרינריים, שהופץ לפני ימים אחדים מבהיר סופית: לא יתאפשר לגדל פטמים בכלובי סוללה בישראל, למרות שהדבר נהוג במדינות אחרות. איך זה ישפיע על המגדלים?

לולי סוללה

לולי סוללה
(קרדיט:  Peerapat Wimolrungkarat /  2.0 CC BY)

Twitter icon
Facebook icon
Google icon
LinkedIn icon
e-mail icon