You are here

ייבוא ביצים: ההיערכות לחגי תשרי

החשש מפני ''סגר קורונה'', חגי תשרי המתקרבים והרצון שלא יחזרו שוב תמונות מדפי ביצים ריקים, מביאים להיערכות מוקדמת, שתמנע אפשרות למחסור בביצים. הלולנים עובדים במלוא הקצב
 

ביצים – למאכלי החג

ביצים – למאכלי החג
צילום המחשה:  PICKPIK / 0CC

Twitter icon
Facebook icon
Google icon
LinkedIn icon
e-mail icon