You are here

לאן נעלמו מיליוני ביצים?

המטילות עובדות במלוא הקצב, ישראל מייבאת מיליוני ביצים – והצרכנים דיווחו על מחסור. האשמה לא בלולנים, אלא ביצירת בהלה מיותרת: גם נייר הטואלט נעלם מהמדפים – וחזר. תזכורת לספסרי הביצים: יש להם תאריך תפוגה...

קרטון ביצים ריק

לא היו ביצים? 
Twitter icon
Facebook icon
Google icon
LinkedIn icon
e-mail icon