You are here

למה לייבא – אם אפשר לגדל בישראל?

הלולנים דרשו תוספת במכסות ההטלה – במקום לאשר ייבוא של ביצים. בממשלה חושבים כי ניתן לפתור בקלות חוסרים על ידי ייבוא. 

ביצי מאכל

ביצי מאכל (קרדיט: Image by Andreas Lischka from Pixabay)

Twitter icon
Facebook icon
Google icon
LinkedIn icon
e-mail icon