You are here

מאות אלפי פטמים הושמדו באתיופיה – בשל הירידה בצריכה בשוק המוסדי

מגפת הקורונה הכתה גם באתיופיה והתיירות אליה נפגעה מאוד. צריכת בשר עוף ירדה והלולנים נותרו עם עודפי פטמים שאין להם דורש. אלפים אבדו את פרנסתם בענף הלול המקומי

חקלאות באתיופיה. ענף הלול נפגע קשה

חקלאות באתיופיה. ענף הלול נפגע קשה
קרדיט: Photo by Kimberly Flowers, USAID on Pixnio

 

Twitter icon
Facebook icon
Google icon
LinkedIn icon
e-mail icon