You are here

מבנה לול ייחודי חדש למטילות ביצי חופש נבנה במושב היוגב

פתיחת שוק ביצי המאכל לבעלי מכסות חדשות, נתנה אפשרות למגדלים חדשים להיכנס לענף.

חנוכת הלול במושב היוגב

חנוכת הלול במושב היוגב
(צילום: חזי כהן)

Twitter icon
Facebook icon
Google icon
LinkedIn icon
e-mail icon