You are here

מדריכי שה''מ בימי הקורונה: העבודה לא עוצרת לרגע

כשהם ממוגנים הכי טוב שיש או בשיחות טלפון וזום עם המגדלים, מדריכי שה''מ בתחום בעלי הכנף חורשים את הארץ מצפון ועד דרום, נותנים מענה מקצועי למגדלים ומהווים חוליה חשובה באספקת מזון טרי ואיכותי, תוצרת ישראל – גם בימים של משבר הקורונה, שלימד את עולנו כמה חשובה חקלאות ישראלית חזקה

נבות חקלאי בלול רעים

נבות חקלאי בלול רעים

Twitter icon
Facebook icon
Google icon
LinkedIn icon
e-mail icon