You are here

ממשלת ארצות הברית מכניסה את היד לכיס – כדי להציל את החקלאות

סיוע מידי בסך חצי מיליארד דולרים למשקים קטנים ובינוניים בארצות הברית שנפגע ממשבר הקורונה, בנוסף לסיוע ענק בסך 16 מיליארדי שקלים לכלל ענפי החקלאות – על מנת להבטיח אספקת מזון איכותי לתושבי המדינה

 

סיוע לחקלאים בחוות המשפחתיות

סיוע לחקלאים בחוות המשפחתיות
(צילום: USDA photo by Christina Reed / נחלת הכלל)

Twitter icon
Facebook icon
Google icon
LinkedIn icon
e-mail icon