You are here

"עוף טוב" משקיעה 8 מיליון שקל בהשקת מוצר חדש בתחום השניצלים המוכנים

החברה חושפת אסטרטגיה חדשה הממנפת את ערכי המשק החקלאי: המוצרים מגיעים היישר מהמשק לצלחת ומבטאים אוטנטיות בטעם באיכות ובאחריות. שוק השניצלים המוכנים לאכילה בישראל נאמד ב- 190 מיליון ₪ בשנה

צ'ונגו. מוצר חדש של ''עוף טוב''

צ'ונגו. מוצר חדש של ''עוף טוב''
צילום: סטודיו עוף טוב

Twitter icon
Facebook icon
Google icon
LinkedIn icon
e-mail icon