You are here

רשתות שיווק בבריטניה: ''לא נשווק עוד בשר עופות שחוטא בתמיסת כלור''

בבריטניה לא מוכנים להנמיך את אמות המידה, גם במחיר פגיעה בהסכם הסחר החקלאי עם ארצות הברית – ורשתות שיווק מובילות הודיעו כי לא ישווקו עוד בשר שעבר שטיפה בתמיסת כלור – הליך מקובל למנוע זיהומים בבשר

 

בשר עופות שעבר חיטוי בתמיסת כלור

בשר עופות שעבר חיטוי בתמיסת כלור
צילום הדמיה:  PIKIST / 0CC

Twitter icon
Facebook icon
Google icon
LinkedIn icon
e-mail icon