You are here

קורונה

פגיעה קשה בתדמיתם ובפרנסתם של לולני ישראל, העושים עבודתם בימי מלחמה וגם – בימי קורונה – ומבטיחים אספקה סדירה של ביצים ובשר פטם, במיוחד בימים אלה, כאשר שרשרת האספקה מחו''ל אינה מובטחת. הלולנים דרשו תוספת של 5% למכסות, בשו''ט מיהרו לדבר על סכנה למגפה שתגרור ''פינוי יישובים לחודשים ארוכים''

מוטי אלקבץ

מוטי אלקבץ

כשהם ממוגנים הכי טוב שיש או בשיחות טלפון וזום עם המגדלים, מדריכי שה''מ בתחום בעלי הכנף חורשים את הארץ מצפון ועד דרום, נותנים מענה מקצועי למגדלים ומהווים חוליה חשובה באספקת מזון טרי ואיכותי, תוצרת ישראל – גם בימים של משבר הקורונה, שלימד את עולנו כמה חשובה חקלאות ישראלית חזקה

נבות חקלאי בלול רעים

נבות חקלאי בלול רעים

חברת פיברו עורכת סידרת סמינרים אינטרנטיים מרתקים בנושא המשק החי. בימים של קורונה, הפצת הידע עוברת לתוכנת הזום. בסמינר הנוכחי השתתף פרופ' מארק ג'קווד מאוניברסיטת ג'ורג'יה וד''ר אבנר פינגר, שהיה מעורב בפיתוחם של חיסונים למחלת הברונכיט המדבקת בעופות

פרופ' מארק ג'קווד, מאוניברסיטת ג'ורג'יה – דרך זום

פרופ' מארק ג'קווד, מאוניברסיטת ג'ורג'יה – דרך זום (צילום מסך מתוך ההרצאה)

Twitter icon
Facebook icon
Google icon
LinkedIn icon
e-mail icon
Subscribe to RSS - קורונה