דוח שוט 2019

דוח השו”ט לשנת 2019: התמודדות בכל החזיתות

השירותים הווטרינריים מסכמים שנה – בין היתר, בתחום הלול: אכיפה, ניטור, טיפול – הידיים היו עמוסות עבודה

דני בלר
צילום: מתוך הדו”ח

דו”ח המסכם את פעילות השירותים הווטרינריים במשרד החקלאות ופיתוח הכפר לשנת 2019 התפרסם השבוע. בשנת 2019 התמודדו יחידות השירותים הווטרינריים השונות עם הגחה מחודשת של מחלות בע”ח, בתוכה שפעת עופות. ניטור וביעור סלמונלה בלהקות ההטלה נמשך בכדי להקטין את מספר הלהקות הנגועות ולהבטיח את בריאות המקנה והציבור. מחלות אנדמיות לאזור, כמחלת ניוקאסל, המשיכו לפגוע בעופות.

נושא רווחת בעלי החיים, הן בחיות המשק והן בחיות המחמד, תופס חשיבות הולכת ועולה בסדר היום הציבורי בישראל. בהתאם לכך עולה נפח הפעילות הנדרש מהשירותים הווטרינריים.

שנת 2019 היתה מלאת אירועי תחלואה, אירועים מנהליים והשפעות רגולציה. כידוע, מיקומה הגיאוגרפי של מדינת ישראל מציב אותה בצומת המעבר בין 3 יבשות, ולכן חושף את בעלי החיים ואת הציבור לחדירת מחלות חדשות מכל גבולותיה.

המצב הכלכלי והגיאופוליטי במדינות השכנות גורם לתנועת בני אדם המלווה בתנועת בעלי חיים, אשר מטבע הדברים פחות מטופלים. נדידת עופות אל ומאפריקה דרך ישראל, תנועת חיות בר דרך הגבולות ויבוא בעלי חיים ומוצרים מחו”ל מוסיפים על הסיכון המובנה במיקום הייחודי של ישראל, מציינים מחברי הדוח.

עוד נכתב כי שינויי האקלים האזוריים והגלובאליים מגבירים את הסיכון להיארעות מחלות המועברות על ידי חרקים מעופפים, המהווים איום חוצה גבולות למחלות ביונקים, בעופות ואף באדם. דו”ח זה סוקר את האבחון, המניעה והשליטה באירועים העיקריים, במגוון מחלות בעלי חיים בהם עוסקים השירותים הווטרינריים.

השירותים הווטרינריים מעניקים לתחום רווחת בעלי חיים תשומת לב עולה, על ידי שיתוף רב יותר של יחידות המשנה והשדה, על ידי הכשרה, הדרכה והטמעה, ביוזמות חקיקה והגברת פיקוח ואכיפה. זאת בתיאום עם יחידת פיקוח על צומח וחי ועם הלשכה המשפטית של משרד החקלאות. תחום רווחת בעלי חיים נמצא בעליה מתמדת במידת חשיפתו, בהתאם לדרישות הציבור והתקשורת, למידע ולתגובה, נכתב.

תחום בריאות הציבור הווטרינרית ובטיחות המזון תפס בשנים האחרונות נתח פעילות חשוב, אשר הולך וגדל. יחידות השירותים הווטרינריים העוסקות בתחום זה התרחבו, התמקצעו והרחיבו פעילותן הן ביוזמה פנים-ארגונית, הן כהכנה לעמידה במבדקים בינלאומיים והן כתגובה ולקחים לאירועים, לביקורות ולחשיפה תקשורתית וציבורית עולה.

המכון הווטרינרי הלאומי המשיך לעסוק בשנה זו באבחון שוטף של מחלות עיקריות, הפוגעות בבעלי חיים בישראל ובמחקר יישומי לשיפור האבחון והשליטה במגוון המחלות, בהווה ובעתיד.

כתבה נרחבת על הדוח – בגיליון הקרוב של עיתון ”משק העופות”

כתבות נוספות

מה קורה בתעשיית הביצים באוקראינה?

תעשיית ביצי המאכל באוקראינה מתקשה לעמוד ממול הדרישות של הלשכה הלאומית למלחמה בשחיתות חזי כהן חברת “אוונגרד” – יצרנית ביצי המאכל הגדולה ביותר באוקראינה, השביתה