תחשיב הוצאות יצור ביצי רביה כבדה למשוכנת לחודש אוגוסט 2020

תחשיב הוצאות יצור ביצי רביה כבדה למשוכנת לחודש אוגוסט 2020

כתבות נוספות

צילום המחשה: Ibgroup2018 / 4.0 CC BY SA

תחשיבי תחילת חודש אפריל 2021

התחשיבים של תחילת החודש עבור חודש אפריל 2021 עבור פרגית קלה, פרגית כבדה, אפרוח הודו והודנים. קרדיט צילום המחשה: Ibgroup2018 / 4.0 CC BY SA

טבלאות שימושיות לעוסקים בענף הלול

לשימושכם! טבלאות צריכת מים בעופות לפי שלוחות, ביצועי פטמים, ביצועי מטילות, טבלאות יעדי הודים לבשר. (פורסמו לראשונה ביומן הלולן 2021) צילומים: דני בלר