”אקדמיה לביצים” תנסה למשוך צעירים לענף הלול

בשלוחת הביצים בבריטניה יש מחסור בכוח אדם. חברות מזון מובילות ואוניברסיטאות מקומיות הקימו ”אקדמיה” שתלמד את מקצועות הלול

דני בלר
צילום: Image by Moira Nazzari from Pixabay

יוזמה שכדאי לחקות גם בישראל:  בשלוחת ההטלה המקומית חסרים עובדים. הצעירים בבריטניה מחפשים מקצועות אחרים, נוחים יותר. התוצאה היא חוסר בידיים עובדות בלולים. הפתרון: הקמתה של ”אקדמיה לביצים”, יוזמה משותפת של רשתות מזון, אוניברסיטאות מקומיות ואנשי ענף הלול.

משך הלימודים הוא שנה והסטודנטים לומדים את יסודות העבודה בשלוחת ההטלה, משלבים לימודים תיאורטיים עם עבודה מעשית בענף הלול. השכר המוצע להם בסוף הלימודים טוב במושגים בריטיים והלימודים מוכרים על ידי מועצת הלול המקומית. הלימודים החלו בסוף חודש אוגוסט ובמועצת הלול הבריטית מקווים למשוך צעירים רבים לעסוק במקצועות הלול.

 

כתבות נוספות

הקצאת מכסות הטלה לשנת 2021

דברי הסבר להקצאת מכסות הטלה לשנת 2021 : בתאריך 31/12/20 פורסמו תקנות המועצה לענף הלול (כללים בדבר מכסות לייצור ביצי מאכל לשיווק בשנת 2021), התשפ”א-2020.

תנופה לתעשיית העופות בניגריה

ענף הלול הניגרי היה על סף קריסה, אך פניית יו”ר הארגון המקומי לממשלה ולבנקים הולידה החלטה לתמוך במגדלים ב-31 מיליון דולר שוק בניגריה. צילום: Image

ביצים

הקצאת מכסות הטלה לשנת 2021

דברי הסבר להקצאת מכסות הטלה לשנת 2021 : בתאריך 31/12/20 פורסמו תקנות המועצה לענף הלול (כללים בדבר מכסות לייצור ביצי מאכל לשיווק בשנת 2021), התשפ”א-2020.