הבהרות לתגבור הפיקוח והאכיפה בשלוחת תרנגולות המטילות ביצי מאכל

צילום: Image by Aline Ponce from Pixabay

נוהל תמיכה בתכנון מוקדם של מתחמים עבור לולי הטלה -2021. בהמשך לאגרת שבסמך, יובהר כי מגדל שהגיש בקשה מלאה על פי הנדרש בנוהל התמיכה שבסמך לשם תכנון מוקדם של מתחם לולי הטלה ביישובו, יחשב לצורך העניין כמי שעומד בדרישות שנקבעו באגרת. יודגש כי לוחות הזמנים להשלמת התהליך לא משתנים.

לקריאת המסמך:

nohal

כתבות נוספות

גידול ויצור עופות בר קיימא

במסגרת הכנס העולמי ל”מזון בר קיימא” בחסות האו”ם שיתקיים בספטמבר השנה. התבקשו המדינות להכין נושאים, הצעות ומחשבות לעתיד יצור המזון בשנים הבאות חזי כהן צילום: