הבהרות לתגבור הפיקוח והאכיפה בשלוחת תרנגולות המטילות ביצי מאכל

צילום: Image by Aline Ponce from Pixabay

נוהל תמיכה בתכנון מוקדם של מתחמים עבור לולי הטלה -2021. בהמשך לאגרת שבסמך, יובהר כי מגדל שהגיש בקשה מלאה על פי הנדרש בנוהל התמיכה שבסמך לשם תכנון מוקדם של מתחם לולי הטלה ביישובו, יחשב לצורך העניין כמי שעומד בדרישות שנקבעו באגרת. יודגש כי לוחות הזמנים להשלמת התהליך לא משתנים.

לקריאת המסמך:

nohal

כתבות נוספות

מה קורה בתעשיית הביצים באוקראינה?

תעשיית ביצי המאכל באוקראינה מתקשה לעמוד ממול הדרישות של הלשכה הלאומית למלחמה בשחיתות חזי כהן חברת “אוונגרד” – יצרנית ביצי המאכל הגדולה ביותר באוקראינה, השביתה