הזנת מטילות בזחלי זבוב החייל שחור

רימות זבוב החייל השחור מסתמנות כפתרון בר קיימא להזנת מטילות. בישראל בודקים את השפעתן על ביצועי המטילות
דן בכרך – שה”מ

צילום: רימות זבוב החייל השחור – קרדיט: Dennis Kress / נחלת הכלל

זבוב החייל השחור (Hermetia illucens) הינו זבוב קטן שאינו מזיק ומציק לאדם, אינו נמשך למזון האדם, אינו עוקץ ואינו מעביר מחלות. מאידך, לזחלים (רימות, שלב בגלגול החיים) של זבוב זה יש יכולת מרשימה לפרק כמעט כל סוג של חומר אורגני ולהמיר אותו לחלבון איכותי, דשן ושמן. ניתן לרתום יכולות אלו של זחלי הזח”ש לטיפול ומזעור מפגעים סביבתיים בחקלאות ע”י מתן פסולות אורגניות חקלאיות כמצע להתפתחות הזחלים, ומתן הזחלים הגדולים כמקור חלבון בהזנת חיות משק.

 

בעקבות פיתוח הסטרטאפ החדש של חברת “פריזם” על יצור זחלי הזבוב השחור והקפאתם, הוחלט לבדוק את השפעת תוספת זחלים חיים של זבוב החיל השחור למנת מטילות על ביצועי המטילות ואיכות הביצים.

בחודשים האחרונים נערכת תצפית בנושא. בשלב הראשון החוקרים רוצים לוודא כי לתוספת זחלי הזח”ש למנת המטילות אין השפעה שלילית כלשהיא על המטילות ו/או על הביצים. בשלב השני ינסו החוקרים לראות אם יש ערך מוסף להזנת המטילות בזחלים. סימנים ראשוניים בהחלט, מראים שהתרנגולות אוהבות מאוד את המוצר ואין השפעה שלילית על ביצועי העופות.

 

 

כתבות נוספות

הקצאת מכסות הטלה לשנת 2021

דברי הסבר להקצאת מכסות הטלה לשנת 2021 : בתאריך 31/12/20 פורסמו תקנות המועצה לענף הלול (כללים בדבר מכסות לייצור ביצי מאכל לשיווק בשנת 2021), התשפ”א-2020.

תנופה לתעשיית העופות בניגריה

ענף הלול הניגרי היה על סף קריסה, אך פניית יו”ר הארגון המקומי לממשלה ולבנקים הולידה החלטה לתמוך במגדלים ב-31 מיליון דולר שוק בניגריה. צילום: Image

ביצים

הקצאת מכסות הטלה לשנת 2021

דברי הסבר להקצאת מכסות הטלה לשנת 2021 : בתאריך 31/12/20 פורסמו תקנות המועצה לענף הלול (כללים בדבר מכסות לייצור ביצי מאכל לשיווק בשנת 2021), התשפ”א-2020.