ענף ההטלה בישראל: העובדות האמיתיות

מאת: מוטי אלקבץ, מזכיר ארגון מגדלי עופות בישראל

בשבועות האחרונים מופצות ידיעות שקריות הנוגעות לענף הטלה. חלק מהעיתונאים לא טורחים לבדוק את העובדות האמיתיות וחלקם לא מפרסמים אותן. ולכן החלטנו להציג בפניכם את העובדות.

להלן העובדות:

• ההנהגה החקלאית ונציגי המגדלים הציגו בפני מנכ”לית משרד החקלאות את המתווה המוצע הכולל את שדרוג הענף, הוזלת מחיר הביצה ומעבר ללולים נטולי כלובים. זאת כדי לתת אופק למגדלים שיצדיק את ההשקעה הנדרשת לשדרוג הלולים ולהבטחת קיומם של 3000 מגדלים ובני משפחותיהם.

• אכלוס כל הלולים במדינת ישראל בשנים האחרונות מתאפשר רק לאחר אישור השירותים הווטרינריים על עמידת הלולים בתקן הן מבחינת קיבולת והן מבחינת דרישות השירותים בנוגע לחדר קירור, איטום הלול ברשתות ועוד.

• מגדלי ההטלה תומכים בשיפור משמעותי ברווחת העוף . המגדלים יודעים כי מטילה החיה ברווחה מייצרת יותר ביצים ואיכותית יותר.

• מגדלי ההטלה הציעו תכנית שדרוג שתאפשר מעבר ללולים נטולי כלובים במקביל להורדה הדרגתית במחיר הביצה בתמורה לקבלת מענקי בניה ללולים.

• מגדלי ההטלה בישראל דורשים ומחכים לתוכנית שדרוג ממשלתית ללולי ההטלה אשר שני שליש מהם נמצאים בגבול הצפון.

• בישראל מתקיים ניטור סלמונלה בשלוחת ההטלה בתדירות הזהה לזו הקיימת באירופה המערבית והבדיקות בישראל רגישות יותר ומגלות טוב יותר המצאות סלמונלה בלול.

• רק חלק קטן מזני הסלמונלה מזיקים לבני אדם ושלוחת ההטלה עומדת בגילוי סלמונלה בזנים אלו בדומה לרמה האירופאית.

• להבדיל מאירופה, שם ביצים מלהקות החשודות בסלמונלה נשלחות לתעשייה. בישראל משרד הבריאות טרם אישר העברת ביצים כאלו לתעשייה ולפיכך אין ברירה ולהקות חשודות יוצאות להמתה.

• מאז תחילת ניטור הסלמונלה, כמות המטילות שהומתה בלולים מודרניים בגין חשד לסלמונלה גדולה מכמות המטילות שהומתה בלולים ישנים. עד כה התקיימו שתי ישיבות עבודה מול המשרד ועדיין לא הגענו להסכמות. יש לציין כי נציגי המגדלים הגישו מתווה בעוד המשרד מתעקש לדרוש את ביטול תכנון.

נמשיך לקיים דיונים בתקווה להגעה להסכמות שעימם נוכל לחיות.

כתבות נוספות