קנט שילמה למגדלי העופות למעלה מ-22 מיליון ש”ח בשנה החולפת

כשמדברים על נזקי מזג האוויר והתחממות הגלובאלית בהקשר של הגידולים החקלאיים נהוג להתייחס לגידולי הפירות והירקות ולנזקים כמו הצפות, ברד וסערות. אולם, גם למגדלי העופות, על השלוחות השונות, נגרמים מדי שנה נזקים גדולים, נזקים שללא הביטוח היו גורמים להפסדים שספק אם ניתן היה להתאושש מהם

צילום המחשה: USDA / נחלת הכלל

מנתוני קנט, הקרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות עולה כי בשנה החולפת שילמה החברה למעלה מ-22 מיליון ש”ח למגדלי העופות, הפיצוי כולל גם נזקי מחלות כגון סלמונלה וניוקאסל. מהנתונים עולה כי עיקר הנזק נגרם למגדלים בשלוחת ההטלה (למעלה מ-16 מיליון ש”ח) ובשלוחת הפטם (כ-4 מיליון ש”ח).

במסגרת חידוש הביטוח לשנת 2021, המועצה לענף הלול רכשה ביטוח בסיסי בקנט עבור המגדלים הכולל את שלוחות הפטם וההטלה כאשר השנה עודכנו טבלאות התעריף היומי בשלוחת ההטלה.
בשלוחת הפטם המגדלים יוכלו להרחיב את הביטוח ישירות בקנט תוך הקטנת ההשתתפות העצמית והגדלת סכומי הפיצוי. במסגרת הביטוח המורחב, שיעור ההנחה בגין העדר תביעות יכול להגיע עד ל-40% למגדלים המבטחים ברצף בביטוח המורחב ולא תבעו בשנים האחרונות בקנט.

בנוגע לביטוח תרנגולי ההודו לפיטום, המועצה לענף הלול רכשה בקנט ביטוח בסיסי בקנט לכלל המגדלים וניתן לרכוש ביטוח מורחב ישירות בקנט, ביטוח המאפשר להגדיל את סכומי הפיצוי במקרה של נזק תמורת פרמיה לא גבוהה. במסגרת חידוש הביטוח בוטלה השתתפות עצמית של 10% שהייתה במצב של אירוע נזק שלישי ואילך בשלוש העונות האחרונות. ההשתתפות העצמית לנזק שני ואילך בשלוש העונות האחרונות תהיה 8% בלבד. כמו כן, הנחת העדר תביעות תינתן בביטוח המורחב בלבד.

כאמור, ביטוח הפטם, ההטלה ותרנגולי ההודו לפיטום אינו כולל כיסוי למחלת הניוקאסל או הסלמונלה לעונת 2021. עבור מחלות אלה המועצה לענף הלול רכשה בקנט ביטוח בסיסי עבור כלל המגדלים. הביטוח כנגד מחלת הסלמונלה מהזנים אינטריטידיס וטיפימוריום נועד לתת מענה מקיף עבור נזקי המחלה וכולל מנגנון כילוי ופינוי ומנגנון פיצוי ללולן בגין הנזקים. במסגרת ביטוח מורחב זה, סכום הפיצוי המירבי בביטוח הסלמונלה בשלוחות הפטם וההטלה הועלה ל-30.35 ש”ח לעוף ועודכן סכום הפיצוי בגין הוצאות נוספות במסגרת תמותת עופות חולים או המתה בעקבות צו כמפורט בחוזה הביטוח.

הביטוח הבסיסי כנגד מחלת הניוקאסל לעונת 2021 נועד לתת מענה מקיף עבור נזקי המחלה וכולל מנגנון כילוי ופינוי ומנגנון פיצוי ללולן. דמי הביטוח אותם ישלם המגדל מהווים 20% מדמי הביטוח ואילו יתרת דמי הביטוח בשיעור של 80% תשולם על ידי הממשלה. הביטוח כולל כיסוי ביטוחי להמתת העופות במקרה של צו המתה שיינתן על ידי השירותים הווטרינריים. במסגרת הביטוח, תפעיל קנט קבלנים שיבצעו את פעולת המתת העופות בלולים בתיאום של השירותים הווטרינריים וכן תדאג לפינוי הפגרים, הרפד, התערובת והביצים ולניקיון וחיטוי הלולים בהיקף שיקבע על ידי החברה. במסגרת חידוש הביטוח השנה חלה הוזלה בדמי הביטוח לעוף בתרנגולי הודו לפיטום – 5 אגורות במקום 8 אגורות. במקביל, חל שינוי בסכומי הפיצוי המירביים בשלוחת ההטלה בשבועות 1-24 כמפורט בחוזה הביטוח.

בהקשר של חידוש ביטוחי ענף הלול, ראוי להדגיש כי אחת ההוצאות הכבדות של המגדלים היא על הלול עצמו ועל המערכות המותקנות בו. מערכות שפגיעה בהן עלולה לגרום לנזקים כלכליים משמעותיים למגדלים. לכן, קנט עושה מאמצים רבים לשיפור כלי ההגנה המוצעים למגדלים לשם שמירה על המערכות המותקנות בלולים, ומציעה כיסוי ביטוחי רחב בפרמיות מוזלות. התכנית מציעה השלמה לביטוח הלול ונותנת כיסוי לתמותת עופות ולמבני הלול וציודם כתוצאה מאש ופגיעה תאונתית, העשויים לגרום לנזקים כספיים גבוהים למגדל כפי שנוכחנו בעבר. בכלל זה פיצוי כנגד תמותה בלול עקב נזקי אש, עשן או עקב פגיעה תאונתית שגרמה לכשל במערכות הלול או עקב מקרה ביטוח לרכוש המבוטח כתוצאה מברד, סערה, שיטפון או שלג. הביטוח כנגד נזקי אש ופגיעה תאונתית בלולים כולל סכומי הפיצוי מותאמים למחירי השוק תמורת פרמיה נמוכה כאשר השנה קנט מציעה הנחה בגין העדר תביעות, הנחה היכולה להגיע עד ל-30% למגדלים המבטחים ברצף בביטוח המורחב שלא תבעו בשנים האחרונות בקנט.

 

 

 

 

 

 

כתבות נוספות

ענף ההטלה בישראל: העובדות האמיתיות

מאת: מוטי אלקבץ, מזכיר ארגון מגדלי עופות בישראל בשבועות האחרונים מופצות ידיעות שקריות הנוגעות לענף הטלה. חלק מהעיתונאים לא טורחים לבדוק את העובדות האמיתיות וחלקם