ביצים

תכנון מוקדם של מתחמים עבור לולי הטלה – 2021

כדי לקדם את המשך יישום המהלך לשדרוג ענף ההטלה, המשרד מעוניין לתמוך בתכנון מוקדם של מתחמי לולים נוספים אשר לא זכו לתמיכה במסגרת נוהל התמיכה בפיתוח מתחמים עבור לולי הטלה –  2019. יובהר כי תמיכה בתכנון מוקדם איננה מחייבת את המשרד לתמיכות נוספות בפיתוח ובהקמת הלולים או בפינוי לולים ישנים הנדרש בתוכנית.  התכנון המוקדם יאפשר להגיש בקשה להיתר בנייה לוועדה המקומית אולם מחובת היישוב יהיה להשלים את הגשת הבקשה להיתר לוועדה המקומית/המרחבים ולהשלים את כל הנדרש להוצאת היתר בנייה.

כחלק ממגמת המשרד לקדם רווחת בעלי חיים בכלל ורווחת מטילות בפרט, יוענק ניקוד נוסף למתחמים שיכללו לולים נטולי כלובים.

נוהל תמיכה בתכנון מוקדם של מתחמים עבור לולי הטלה

נספח 1 – טופס הבקשה

נספח 2 – רשימת תיוג

נספח 3 – רשימת תוכניות

רשימת מגדלים 2021 (word) 

רשימת מגדלים 2021 (excel)

ניתן להגיש את הבקשה למשרדי מחוז גליל גולן בתקופה שבין מועד פרסום הנוהל ועד ה-30 במאי, 2021.

איש הקשר לפניות 

הרשות לתכנון – מר יוחאי תירוש – YochaiT@moag.gov.il

טלפון: 03-9485417 נייד 050-2396908

 

מחוז גליל גולן – מר פארוק דבור faroukd@moag.gov.il

טלפון: 04-6816100 נייד: 050-6241668

פרטי התקשרות למחוז

 

כתבות נוספות

גידול ויצור עופות בר קיימא

במסגרת הכנס העולמי ל”מזון בר קיימא” בחסות האו”ם שיתקיים בספטמבר השנה. התבקשו המדינות להכין נושאים, הצעות ומחשבות לעתיד יצור המזון בשנים הבאות חזי כהן צילום: