הנחיות שו"ט למגדלים על רקע מלחמת חרבות ברזל

מנהל השו"ט, שיגר מכתב אל הלולנים, בנושא הקלות למגדלים בישובים מפונים, תחת הכותרת "תגבור הפיקוח והאכיפה הווטרינרית בשלוחת תרנגולות המטילות ביצי מאכל – הנחיה על רקע מלחמת חרבות ברזל"

"בעקבות תקיפת החמאס את ישובי מערב הנגב ביום 7.10.23 , ופעילות מלחמתית של החיזבאללה בגבול הלבנון, הוכרז על מצב מיוחד בעורף (מלחמת חרבות ברזל), והתקבלו החלטות על פינוי אוכלוסייה מישובים הנמצאים בסמוך לגבולות האמורים".

"בעקבות האמור, לנוכח ההבנה לקשיי המגדלים שפונו מבתיהם, ובהתחשב במדיניות משרד החקלאות ופיתוח הכפר בעניין הצורך באספקת תוצרת חקלאית טרייה ואיכותית לצד החשיבות שהמשרד רואה באספקת תוצרת כאמור מגידול מקומי, החלטתי להנחות כדלקמן:

על אף האמור באגרת שבסימוכין, עד ליום 31 בדצמבר 2024 מגדלים העומדים בתנאים המפורטים להלן, יקבלו היתר איכלוס ללול שאינו עומד בדרישות הדין, גם אם אינם עומדים באבן הדרך הרלוונטית על פי האיגרת:
1. הלול נמצא בישוב שפונה לאחר 7.10.23 בהתאם להחלטת ממשלה או שר הביטחון;
2. הלול עומד בדרישות שלב א'; הלול היה מאוכלס בתרנגולות מטילות. – בתקופה כלשהי בשנים 2022 – 2023.

למען הסר ספק, יובהר כי אין באמור כדי לגרוע מכל סמכות שניתנה לפי דין לגורם המוסמך או לפגוע בהפעלת שיקול דעתו בכל בקשה באופן פרטני. כמו כן, ועל אף ההנחיה האמורה אנו ממליצים למגדלים להמשיך ולקדם תכנון לולים העומדים בדרישות הדין.

למען הנוחות מצ"ב רשימת הישובים המפונים, נכון למועד כתיבת מכתב זה, בהם יש לולי הטלה:
אביבים
אבן מנחם
גורן
דובב
זרעית
יערה
מרגליות
כפר יובל
נטועה
שומרה
שתולה
דישון
רמות נפתלי

בברכה,
ד"ר תמיר גשן

 

כתבות נוספות