חוק לביטול כלובי המטילות הונח לקריאה ראשונה בכנסת

ח”כ שרן השכל הניחה לקריאה הראשונה את הצעת החוק לביטול כלובי מטילות. על פי החוק המוצע, לא יחזיק אדם תרנגולות לשם ייצור ביצי מאכל לשיווק, אלא אם כן מבנה הלול הוא בלא כלובים
דני בלר
ח”כ שרן השכל. צילום: דוברות הכנסת

ח”כ שרן השכל, מסיעת תקווה חדשה, הניחה ב-29 בנובמבר הצעת חוק לביטול כלובי מטילות בתעשיית ביצי המאכל.

על פי הצעתה יתווסף סעיף 2ג לחוק צער בעלי חיים:

איסור שימוש בכלובים בתעשיית הביצים 2ג.

א. לא יחזיק אדם תרנגולות לשם ייצור ביצי מאכל לשיווק, אלא אם כן מבנה הלול הוא בלא כלובים ומתקיימות בו ההוראות הבאות:

  1. 1. לתרנגולת גישה לתא הטלה מתאים, המעניק מסתור;
  2. 2. לתרנגולת גישה לבד לינה מתאים ומוגבה מהקרקע;
  3. 3. התרנגולת מוחזקת במבנה ללא כלובים, שרצפתו מכוסה ברפד, או בחצר ובה מחסות מפגעי מזג האוויר, והכול באופן שלתרנגולת ישנה בכל עת אפשרות להלך, לעופף, לנקר בקרקע או ברפד ולהתפלש בעפר או בחומר פריר דומה;
  4. 4. לתרנגולת אמצעי לשחיקת ציפורניה;
  5. 5. השטח המוקצה לתרנגולת במבנה אינו פחות ממטר רבוע אחד לכל תשע תרנגולות, בנוסף לשטח תא ההטלה, ולרבות שטח במפלסים המוגבהים מהקרקע.

ב. לא ימכור אדם ביצת מאכל, אם התרנגולת שהטילה אותה לא הוחזקה בהתאם להוראות סעיף 2ג(א), ואם מדובר בביצה מיובאת – בתנאים השקולים לקבוע בסעיף 2ג(א).”

התיקון על לולים קיימים יחול מה-1 בינואר 2028.

כתבות נוספות

מאבק הלולנים – סיקור מיוחד

רגעי הדרמה, זעקות הכאב, החרדה לפרנסה: בגיליון הקרוב של עיתון ”משק העופות” יובא סיקור מיוחד, מאחורי הקלעים, של אחד המאבקים הקשים והגורליים של ענף הלול