מכתב למגדלי העופות - התפרצות סלמונלה טיפימוריום

מכתב למגדלי העופות – התפרצות סלמונלה טיפימוריום

בהמשך לאבחון סלמונלה טיפימוריום במדגריה ובמספר משקי גידול עופות פטם, ניתנה הכרזה על שטח נגוע במחלה מדבקת והוטל הסגר על משקים המצויים בשטח המוכרז.

מצ”ב מכתבו של ד”ר נדבר גלאון בנושא שבנדון

קובץ PDF:

מכתב למגדלי העופות - התפרצות סלמונלה טיפימוריום.pdf

כתבות נוספות

ענף ההטלה בישראל: העובדות האמיתיות

מאת: מוטי אלקבץ, מזכיר ארגון מגדלי עופות בישראל בשבועות האחרונים מופצות ידיעות שקריות הנוגעות לענף הטלה. חלק מהעיתונאים לא טורחים לבדוק את העובדות האמיתיות וחלקם