"קורא לכל מגדלי ההטלה להתכונן למאבק על המשך קיום המשק המשפחתי" / מוטי אלקבץ, מזכיר ארגון מגדלי עופות

משרד החקלאות ופיתוח הכפר שינה שמו למשרד החקלאות וביטחון המזון.

שינוי השם מרמז על הפניית משאבים לטובת הבטחת מזון לאזרחי ישראל, לצערי לאחר קיצוץ בתקציבו של המשרד וסירוס סמכותו בנושאים רבים שהיו בסמכות המשרד , ראוי היה כי שמו יהיה משרד החקלאות לבטחון קיום החקלאות בישראל.

כיום לצערי חלק הולך וגדל ממגדלי ההטלה במשק המשפחתי מסורבים לאיכלוס הלול שלהם מה שמותיר משפחות רבות ללא הכנסה , לשר החקלאות סמכות להורות בהוראת שעה לדחות את איגרת השו״ט בכל הארץ כחלק מהבטחת היצור המקומי ובעיברית להבטחת מזון לאזרחי ישראל.

לצערי שר החקלאות נמנע מסיבותיו מלהשתמש בסמכותו זו.

כיום במושבים רבים המחזה של לולי הטלה שאף זה מכבר ייצרו ביצים טריות ואיכותיות סגורים בהוראת השו״ט .

כך מושב חזון הנמצא בתחום 0-9 ק״מ מגבול הלבנון נמצא במשבר ההולך וגובר לאור התנגדות נחרצת של השו״ט לאיכלוס כ16 לולים למרות שועדת הערר שהוקמה ע״י מנכ״ל המשרד המליצה לשו״ט לאשר איכלוס,ככל שחולפים הימים עוד ועוד מגדלים נותרים שבורי לב וללא פרנסה לאור הקשחת ידו של השו״ט גם בימים אלו בהם בניהם נמצאים בחזית וכלכלת משפחתם קורסת.

ידעו הגורמים כולל שר החקלאות שהכבדת היד וגדיעת פרנסתם של משפחות רבות בגלל איגרת שקובעת אבני דרך שאין יכולת לעמוד בהם בימים אלו שבהם ועדות התכנון כמעט ולא מתפקדות , הגישה האכזרית הזו סופה שתוביל למאבק שנאלץ לצאת בו גם בימים נוראים אלו למדינת ישראל.

אנו נדרשים להאבק בימים הקרובים בתקנות צער בעלי חיים בועדת כלכלה , תקנות שאם לא ידחו יוסיפו גם הם להשמדת המשק המשפחתי.

אני קורא לכל מגדלי ההטלה להתכונן למאבק על המשך קיום המשק המשפחתי בכל הכלים שיש בידינו.

לצערי מתווה הפיצויים בהטלה כפי שסוכם בין התאחדות חקלאי ישראל והארגון לבין מס רכוש מקרטע , התביעות שהוגשו ע״י מגדלי ההטלה במושבים צמודי הגדר מתעכבים ושיתוף הפעולה של מס רכוש קמעא ולא קיים.
נעשה ניסיון לדחוף לפתרון החסמים בהגשת התביעות.

בענף הפטם מתקיים דיון מול מס רכוש למתווה שיתן מענה הוגן למגדלים בתחום 0-2 ק״מ.

סוף שבוע טוב לכולם.

כתבות נוספות