לנוכח פרסומים שונים הנוגעים למחירי העוף לצרכן

תכנית לרכישת עודפי ייצור פטם עד תחילת מרץ 2021

תוכנית וולונטרית  – האם היא זו שתביא פתרון למשבר בענף הפטם?

מאת: דני בלר

האם התוכנית הוולונטרית לרכישת עודפי ייצור פטם תיתן מענה למשבר הפוקד את הענף? בימים אלה מועצת הלול מפעילה תוכנית וולונטרית, שמטרתה להביא להתאמה בין היקפי הפטם המיוצרים על ידי המגדלים, לבין הביקושים בשוק, בכדי למנוע עודפים.

מסביר בן בונומו,  מנהל אגף תכנון וכלכלה במועצה לענף הלול: ”המועצה מפעילה בימי אלו תכנית לרכישת עודפי ייצור פטם עד תחילת מרץ 2021 וזאת לאור המשבר בענף הפטם והכמויות הרבות העודפות שקיימות בשוק. המגדלים מצטרפים באופן וולונטרי ומי שישתתף בתוכנית זו יתחייב שלא להגדיל את היקף ייצור הפטמים באתר הגידול שבבעלותו ו/או להגדיל את שטח הגידול עד לסוף שנת 2021. היות והתכנית משולבת עם מניעת ייצור ברבייה הכבדה, כרגע אנו ממתינים ללהקות רבייה נוספות שיצטרפו לתכנית”.

כתבות נוספות

ספרד: ביקוש גובר לביצי חופש

בספרד חל מהפך צרכני – והציבור מעדיף ביצים שמקורן בתרנגולות הגדלות בלולי חופש דני בלר צילום: Image by Igor Ovsyannykov from Pixabay / שימוש הוגן על פי סעיף