צילום המחשה: Ibgroup2018 / 4.0 CC BY SA

תקנות המועצה לענף הלול – כללים בדבר מכסות לייצור ביצי מאכל לשיווק בשנת 2021 

צילום המחשה. קרדיט: 4.0 Ibgroup2018 / CC BY SA
קובץ התקנות 2021-9038

 

כתבות נוספות

ספרד: ביקוש גובר לביצי חופש

בספרד חל מהפך צרכני – והציבור מעדיף ביצים שמקורן בתרנגולות הגדלות בלולי חופש דני בלר צילום: Image by Igor Ovsyannykov from Pixabay / שימוש הוגן על פי סעיף