ניטור סלמונלה בלהקות הטלה לחודש אוקטובר 2020

מערך בריאות העוף בשירותים הווטרינריים ובריאות המקנה, פרסם סיכום סלמונלה במטילות לחודש אוקטובר 2020

מאת: משרד החקלאות ופיתוח הכפר /  השירותים הווטרינריים ובריאות המקנה, בית-דגן / מערך בריאות העוף
צילומים: מתוך הדוח
צילום ראשי: המחשה. קרדיט: Sangamithra Iyer and Wan Park/ CC BY SA 3.0

הדוח מציג נתוני ניטור סלמונלה בלהקות ההטלה בישראל. טבלה 1 מציגה את מספר הלהקות השונות שנדגמו במהלך אותו החודש ואת תוצאות הדיגום בהן. נציין כי להקה שנדגמה בחודש כלשהו יתכן ונדגמה שוב בחודש אחר ונספרת במספר הלהקות שנדגמו בכל אחד מהחודשים.

טבלה 1 – מספר הלהקות השונות שנדגמו בכל חודש, מספר ואחוז החיובים לסלמונלה כללית ולטיפוסים הסרולוגיים אנטריטידיס או טיפימוריום

טבלה 2 – מציגה את סך כל הלהקות השונות שנדגמו בין החודשים ינואר לחודש הדוח הנוכחי בכל אחת מהשנים. כל להקה שנדגמה במהלך החודשים הללו נספרת פעם אחת בלבד. במידה ונמצאה חיובית לסלמונלה כללית. בפרק הזמן הנבחן היא מוגדרת חיובית לסלמונלה גם אם הבדיקות העוקבות בלהקה נמצאו שליליות לסלמונלה

טבלה 3 – מספר הלהקות השונות שנדגמו, מספר ואחוז הלהקות החיוביות לסלמונלה כללית ולטיפוסים הסרולוגיים אנטריטידיס או טיפימוריום בחודשים ינואר – אוקטובר בשנים 2018-2020

כתבות נוספות

ספרד: ביקוש גובר לביצי חופש

בספרד חל מהפך צרכני – והציבור מעדיף ביצים שמקורן בתרנגולות הגדלות בלולי חופש דני בלר צילום: Image by Igor Ovsyannykov from Pixabay / שימוש הוגן על פי סעיף