הנחיות טיפול בביצי מאכל בלולים ובמחסנים

הנחיות טיפול בביצי מאכל בלולים ובמחסנים

מכתבו של מנהל השירותים הוטרינריים

קובץ PDF:

הנחיות טיפול בביצי מאכל 18-04-17.pdf

כתבות נוספות

מה קורה בתעשיית הביצים באוקראינה?

תעשיית ביצי המאכל באוקראינה מתקשה לעמוד ממול הדרישות של הלשכה הלאומית למלחמה בשחיתות חזי כהן חברת “אוונגרד” – יצרנית ביצי המאכל הגדולה ביותר באוקראינה, השביתה

הקצאת מכסות הטלה לשנת 2021

דברי הסבר להקצאת מכסות הטלה לשנת 2021 : בתאריך 31/12/20 פורסמו תקנות המועצה לענף הלול (כללים בדבר מכסות לייצור ביצי מאכל לשיווק בשנת 2021), התשפ”א-2020.